Hvem blir vinnere og tapere i morgendagens tjenestepensjonssystem?

Bjørn Overaa og Øyvind Røen deltok på heldags seminar om morgendagens tjenestepensjoner på Fafobygget i Oslo torsdag 22. mars. En dag hvor kjente økonomer, rådgivere, forskere, LO og NHO drøftet muligheter og begrensninger for pensjonsutbetalinger, konsekvenser for arbeidsgivere i privat og offentlig sektor, viste at man ikke blir spesialist på dette området i løpet av et dags seminar.

Les mer »

Spørsmål om pensjon

Foreningen får med jevne mellomrom spørsmål om pensjonen. Vi vil anonymisere spørsmålene og forsøke å gi svar på vår hjemmeside etter beste evne. Vi vil være takknemlig om tilbakemeldinger på de faktiske resultatene som de enkelte medlemmer oppnår. Dette vil på sikt gi en økt forståelse for utviklingen innen pensjonsutbetalingene.

Les mer »
Scroll to Top