Opphørte gruppelivsforsikringen den dagen jeg ble pensjonist?

Spørsmål fra et medlem i foreningen: I hele min yrkeskarriere i politiet har jeg hatt en gruppelivsforsikring. Er det slik at denne forsikringen opphørte den dagen jeg ble pensjonist? Har pensjonistforeningen eventuelt noen form for tilbud på gruppelivsforsikring på lik linje med den som jeg hadde i aktivt arbeid?

Les mer »
Rull til toppen