For å få tilgang til disse sidene må du være medlem i Oslopolitiets pensjonistforening. Under medlemsliste vil vi ha en oppdatert liste med navn, adresse og telefonnummer. Medlemslisten vil blant annet gi medlemmene oversikt over de som bor i eget distrikt. Vi håper listen kan gjøre det lettere å avtale felles kjøring til medlemsmøter og arrangementer i regi av foreningen. Ser dere at det mangler representasjon av kollegaer dere gjerne vil ha kontakt med, få vedkommende til å melde seg inn i foreningen. Vi ønsker også å bidra med opprettelse av trimgrupper dersom det er interesse for det.

Sidene skal også være et sted hvor medlemmene fritt kan ytre seg, komme med forslag til forbedringer eller rett og slett dele erfaringer.

 

Medlemmenes sider har nå kataloger for 

Forslag og engasjement

Medlemsliste

Årsberetninger

 Dokumenter 

Medlemsbrev

Jubilanter