HegeStorhaug

Hege Storhaug

Hege Storhaug er norsk journalist, forfatter, politisk aktivist og representerer et alternativ til media og «mainstream» oppfatninger. Hun arbeider som informasjonsleder i stiftelsen Human Rights Service. Storhaug har engasjert seg i debatt omkring spørsmål knyttet til tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, islamisme samt integrerings- og innvandringspolitikken generelt.