RitaNilsen

Rita Nilsen

Rita Nilsen ble misbrukt av en voksen mann før hun var 6 år, ti år gammel var hun rusmisbruker. Fra hun var 12 til hun var 13 prostituerte hun seg i Stenersgata. 14 år gammel flyttet hun i telt på Ekebergsletta. Dette året ble hun registrert som ett av de første gatebarna i Oslo. I dag er hun leder av IOGT Norge, en organisasjon som arbeider med rusforebygging.