BrGotaas

Oddvar Brå og Thor Gotaas

Forfatteren Thor Gotaas har skrevet historien om Oddvar Brå, en av våre største idrettslegender. De kommer sammen til konferansen og forteller historiene.  Fortelleregenskapene til Thor, og de selvopplevde historiene til Oddvar må bare høres.