OPPF har flyttet fra kontoret på Politihuset og opp til Majorstua.  

Besøksadressen er:  Sørkedalsveien 27 B, 3. et.

Postadresse:  Oslo politis pensjonistforening, pb. 2093, Vika, 0125 Oslo

NYTT tlf.nr.:  22 66 80 39

Kontortid er som tidligere hver tirsdag mellom kl. 1300 - 1600