TerjeNybe

Terje Nybøe

Terje Nybøe er førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet og tidligere politimester i Asker og Bærum politidistrikt. Han gikk ut av Politiskolen i 1987 og har blant annet fem års tjeneste i Beredskapstroppen. Som politimester fikk han ros for at han var tydelig, handlekraftig og opptatt av dialog.