pensjonistforbundet logo med tekst

PPF v/ leder Bjørn Egeli, har som dere alle har mottatt, sendt ut flg SMS:
"Pensjonistforbundet arrangerer en demonstrasjon for en mer rettferdig pensjon foran Stortinget 6.6. kl 1200. Etter 4 år med tapt kjøpekraft og et mulig 0-oppgjør i år er det nok!  Program og ytterligere informasjon om arrangementet finner dere på www.pensjonistforbundet.no
Jeg vil herved oppfordre dere til å møte opp.  Nå må vi vise at vi ikke finner oss i dette, og det er viktig at det er mange foran Stortinget under arrangementet. "

Styret i Oppf gjentar herved oppfordringen for våre medlemmer.
Styret selv er den 6. på landsmøte, men vil under demonstrasjonen være representert ved Karin Solbjørg Teppen. 
Hun vil 15 min før demonstrasjonen treffe dere ved gamle T-banenedgang på Egertorget.
Vel møtt!

Børre Walderhaug
Leder Oppf