Fryene

På neste medlemsmøte, onsdag 14. mars 2018 vil pensjonert kollega, Gunnar Larne,  holde et foredrag om Færøyene, samt om tur til Færøyene. 

gunnar Gunnar Larne er født og oppvokst på Færøyene, men bosatt i Norge. Han vil holde et foredrag om Færøyene. Færøyene (som betyr «saueøyene») er en øygruppe bestående av 18 øyer av vulkansk opprinnelse, som ligger nord for Skottland. Øyene var tidligere en del av Norge, men har siden 1814 vært en del av Danmark

Han vil også informere om turer som han arrangerer til Færøyene.  Turen har vært arrangert tidligere i 2000, 2002, 2005, 2007, 2009, 2010,  2013, 2014 og 2015. De tidligere turene har etter de mange tilbakemeldingene vært svært vellykket.Programmet for denne tema-turen er satt opp med sikte på å gi opplevelser knyttet til færøysk natur, kultur og historie, samt å gi informasjon om det færøyske samfunnet i dag.

Hvis du ikke har anledning til å møte, eller vil vite mer om turen på forhånd, finner du info på www.færøyene.info